Zima w pełni, a wraz z nią przychodzi pora na odśnieżanie. Choć początkowo śnieg za oknem wydaje się być piękny i romantyczny, szybko przestaje nim być, gdy staje się naszym obowiązkiem usunięcia jego nadmiaru. Wprawdzie odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek dojazdowych jest już dla nas rutyną, jednak co z odśnieżaniem dachów? To zadanie nie należy do najprostszych, ponieważ nadmierna ilość śniegu może poważnie zagrozić stabilności całej konstrukcji budynku. Czy w naszym klimacie istnieje ryzyko, że budynek może ulec zawaleniu z powodu wagi nagromadzonego na dachu śniegu, takiej samej, która wystarcza do ulepienia bałwanka? Kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie dachów? Jakie sankcje grożą za zaniedbanie tego obowiązku?

Odpowiedzialność za odśnieżanie dachu – kto jest zobowiązany do tego zadania?

Właściciel budynku lub zarządca wyznaczony przez właściciela, zawsze odpowiada za usuwanie śniegu z dachu. Nawet jeśli całość budynku jest wynajmowana, mieszkaniec lub użytkownik nie musi martwić się o to zadanie – jest to obowiązek właściciela. Wyjątkiem jest sytuacja, w której umowa najmu nieruchomości zawiera zapis przenoszący odpowiedzialność za odśnieżanie dachu na osobę wynajmującą budynek od właściciela.

Warto pamiętać, że w przypadku nierealizowania obowiązku odśnieżania dachu, organy odpowiedzialne mogą nałożyć zakaz użytkowania nieruchomości. Niedopełnienie tego zadania może prowadzić do poważnych skutków, takich jak katastrofa budowlana, za którą odpowiedzialność ponosi właściciel lub zarządca.

Jeśli decydujemy się na wynajęcie pracownika lub ekipy do odśnieżania dachu, należy zwrócić uwagę na to, czy posiadają oni odpowiednie szkolenia z zakresu BHP oraz ważne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania tej pracy. Ważne jest również, aby specjaliści posiadali odpowiedni sprzęt do odśnieżania dachu oraz odpowiednie ubrania, które zapewnią im bezpieczne i komfortowe warunki pracy.

Kary za nieodśnieżony dach

Zima zazwyczaj przynosi ze sobą nie tylko radość z jazdy na nartach i sankach, ale także problemy związane z oblodzeniem i śnieżycą. W Polsce, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym. Jednym z elementów dbałości o bezpieczeństwo są odśnieżone dachy. Za ich zaniedbanie grozi kara grzywny, której wysokość zależy od liczby stawek dziennych i wynosi od 500 zł do 1000 zł lub nawet więcej. Ponadto, brak odśnieżenia dachu może skutkować mandatem od 20 do 500 zł za nieusuwanie sopli oraz karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku w przypadku poważnego naruszenia przepisów.

Właściciele, którzy ignorują obowiązek odśnieżania dachu, narażają nie tylko siebie na kary, ale także innych ludzi. Policja ma prawo ukarać właściciela mandatem w wysokości 1000 zł, a w przypadku odmowy zapłaty, sprawa może trafić do sądu, gdzie mandat może wynieść aż 5000 zł. Bezpieczeństwo innych jest na tyle ważne, że nawet nieusuwanie sopli może skutkować mandatem. W związku z tym, warto pamiętać o obowiązku odśnieżania dachu, by uniknąć konsekwencji finansowych oraz przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo siebie i innych.

Ryzyko i konsekwencje za nieodśnieżone dachy

Niezadbane odśnieżanie dachów jest kwestią, która może prowadzić do poważnych konsekwencji. Oprócz kar za zaniedbanie tej kwestii, istnieje realne niebezpieczeństw

o zagrożenia życia i mienia. Skutki takiego zaniedbania mogą być katastrofalne, a właściciel lub zarządca budynku może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

W przypadku, gdy ryzyko zamienia się w realne zagrożenie, konsekwencje mogą być poważne. Chociaż jest rzadkością, aby budynek zawalił się pod ciężarem śniegu, istnieje ryzyko. Jeśli dojdzie do takiej katastrofy, nie tylko ustawa Prawo Budowlane, ale także Kodeks Karny będzie wchodził w grę.

Zgodnie z art. 163 KK, osoba sprowadzająca zagrożenie życia lub zdrowia wielu osób lub mienia w wielkich rozmiarach, poprzez zaniedbanie odśnieżania dachu i doprowadzenie do katastrofy, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. W przypadku działań nieumyślnych, kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli spowodowane zaniedbaniem skutki przyniosą śmierć lub ciężkie uszczerbki na zdrowiu wielu osób, kara wzrośnie do pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Dla działań nieumyślnych, kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Istnieje również niebezpieczeństwo zaniedbania usuwania lodowych sopli, które mogą spaść z dachu i poważnie zranić lub zabić ludzi i zwierzęta. Dlatego ważne jest, aby właściciele i zarządcy budynków podjęli odpowiednie środki ostrożności i nie lekceważyli zagrożenia, jakie nieodśnieżone dachy mogą stanowić.

Jaką wagę ma śnieg na dachu – przykłady

Jaką wagę ma śnieg na dachu - przykładyCiężar pokrywy śnieżnej na dachu może zależeć od wielu czynników, w tym od gęstości śniegu oraz od struktury pokrywy. Masa świeżego puchu wynosi około 30 kg/m3, jednakże topniejący zbity śnieg może spowodować obciążenie dachu nawet ponad dziesięciokrotnie większe.

Nieprawidłowe jest przekonanie, że topniejący śnieg staje się cięższy sam z siebie, gdyż jego ciężar nie ulega zmianie, dopóki ilość śniegu pozostaje niezmienna, niezależnie od tego, czy jest suchy czy mokry. Jednak problem polega na tym, że śnieg leżący od pierwszego opadu jest stopniowo pokrywany świeżym śniegiem, który dociąża pokrywę śnieżną. Ponadto, wiatr może spowodować zbicie śniegu, co utrudnia ocenę rzeczywistego ciężaru pokrywy na podstawie grubości świeżego sypkiego śniegu na ziemi.

Podczas roztopów śnieg może także wchłaniać wodę deszczową, co wpływa na jego gęstość i masę. Ze względu na różnorodne czynniki, gęstość pokrywy śnieżnej może zmieniać się w sposób trudny do przewidzenia, co wpływa na wielkość obciążenia dachu.

Orientacyjne ciężar śniegu na m3 według jego konsystencji:

  • bardzo puszysty śnieg: < 30 kg

  • świeży suchy śnieg: 30-100 kg

  • świeży mokry śnieg: 100-200 kg

  • świeży śnieg zbity przez wiatr: ok. 200 kg

  • zbity śnieg późną zimą: 200-300 kg

  • śnieg pod koniec roztopów wiosną: ok. 400 kg

Jak wiosną rośnie obciążenie dachu?

Wraz z nadejściem wiosny, obciążenie dachu może znacznie wzrosnąć, szczególnie w rejonach, gdzie opady śniegu i wiatry są częste i intensywne. Należy wziąć to pod uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i uniknąć ewentualnych uszkodzeń dachu.

Warto również pamiętać o ryzyku zsuwających się grube płatów śniegu, które mogą zalegać na połaciach w miejscach zabezpieczonych przed śniegiem. Tego typu śnieg może nierównomiernie i niekontrolowanie obciążać dach, co stanowi dodatkowe zagrożenie.

Jak sprawdzić, kiedy należy odśnieżać dachy?

Odpowiednie odśnieżanie dachu jest ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo i wytrzymałość budynku w okresie zimowym. Warto wiedzieć, kiedy należy przystąpić do tego zadania, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o konieczności odśnieżenia dachu jest grubość pokrywy śnieżnej. W przeszłości, ocena tego parametru była utrudniona, ale dziś mamy do dyspozycji wiele zaawansowanych urządzeń, które ułatwiają ten proces.

  • Śniegowskazy, czyli urządzenia wykorzystujące ultradźwięki lub lasery, pozwalają na dokładne określenie grubości pokrywy śnieżnej.

  • Innym przydatnym narzędziem jest śniegomierz, który mierzy gęstość śniegu i pozwala na oszacowanie jego wagi.

  • Możliwe jest również zainstalowanie wagi śniegowej na dachu, która dostarcza bieżące informacje na temat dodatkowego ciężaru spoczywającego na dachu.

Jak sprawdzić, kiedy należy odśnieżać dachy?

Nie należy jednak polegać wyłącznie na wynikach pomiarów, ponieważ ostateczną decyzję o konieczności odśnieżenia dachu powinien podjąć specjalista. Na przykład, pokrywa śnieżna o zbliżonej grubości może mieć zróżnicowaną wagę w zależności od rodzaju śniegu, co wpływa na wytrzymałość dachu. W przypadku dachu o stromym nachyleniu, nawet cienka warstwa śniegu może być niebezpieczna, ponieważ zsuwający się śnieg może stanowić zagrożenie dla przechodniów.

Oprócz grubości pokrywy śnieżnej, należy również brać pod uwagę inne czynniki, takie jak temperatura, wilgotność powietrza i ciągłe opady śniegu, które wpływają na tempo narastania masy śniegu na dachu. Dlatego warto regularnie sprawdzać stan dachu w okresie zimowym i w razie potrzeby, zdecydować się na odśnieżanie, aby zapewnić bezpieczeństwo i wytrzymałość budynku.

Jak odśnieżyć dach we własnym zakresie

Odśnieżanie dachu to zadanie, które może okazać się bardzo niebezpieczne i wymagające dużej ostrożności. Z jednej strony, nieusunięty śnieg na dachu może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji oraz zwiększenia ryzyka awarii instalacji. Z drugiej strony, odśnieżanie dachu samo w sobie jest zadaniem trudnym i niebezpiecznym, a nieodpowiednie techniki czy narzędzia mogą prowadzić do groźnych wypadków.

Z tego powodu, warto zastanowić się nad zatrudnieniem profesjonalnej firmy do odśnieżania dachu. Tacy specjaliści posiadają odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt, który umożliwia bezpieczne i skuteczne usunięcie śniegu z dachu. Wykorzystując specjalistyczne narzędzia, jak np. specjalne łopaty, sieci zabezpieczające przed spadnięciem, zapobiegają powstawaniu uszkodzeń konstrukcji budynku oraz innym zagrożeniom związanych z odśnieżaniem dachu.

Profesjonalna firma odśnieżająca dach jest również w stanie określić, kiedy oraz w jakim stopniu śnieg powinien zostać usunięty z dachu, a także jakie mogą pojawić się zagrożenia związane z odśnieżaniem. W ten sposób można uniknąć szkód wynikających z nieodpowiedniego podejścia do odśnieżania oraz zapewnić bezpieczeństwo osobom, które zajmują się tym zadaniem.

Warto pamiętać, że odśnieżanie dachu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także odpowiedzialności za swój dom oraz jego mieszkańców. Zatrudnienie profesjonalnej firmy do odśnieżania dachu może zapewnić, że zadanie zostanie wykonane w sposób właściwy, bezpieczny i skuteczny. Przede wszystkim jednak, zdecydowanie na takie rozwiązanie jest gwarancją spokoju i bezpieczeństwa dla właścicieli budynku oraz innych osób korzystających z niego.

Odśnieżanie dachów – cena, koszty

Oprócz samej powierzchni dachu, wiele czynników wpływa na koszt odśnieżania dachów płaskich i spadzistych. Między innymi, lokalizacja budynku, łatwość dostępu, stopień zaśnieżenia, konieczność zastosowania specjalistycznych technik oraz kąt nachylenia dachu.

W zależności od tych czynników, cena za usługę może się różnić. Na przykład, w przypadku dachu o dużym kącie nachylenia, nie będzie konieczne zastosowanie technik alpinistycznych, co z kolei może obniżyć koszty. Z kolei w przypadku dachu położonego na wysokościach, konieczne będzie użycie specjalistycznego sprzętu i zwiększenie liczby pracowników, co wpłynie na cenę.

Jeśli jesteś zainteresowany usługą odśnieżania dachu, skontaktuj się z nami i przedstaw szczegóły swojego budynku. W ten sposób będziemy mogli dokładnie oszacować koszty i przedstawić Ci konkurencyjną ofertę. Wycena jest bezpłatna!

Odśnieżanie dachów z Kadach – Śląsk, Małopolska

Od ponad dekady specjalizujemy się w utrzymaniu dachów w doskonałej kondycji. Nasza firma oferuje usługi odśnieżania dachów, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ciężki śnieg. Nasze usługi kierujemy do właścicieli różnych typów budynków, w tym prywatnych domów, obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej i kościołów. Zapewniamy darmową wycenę i dojazd do klienta, a każde zlecenie traktujemy indywidualnie, zapewniając pomoc na każdym etapie.

Przed przystąpieniem do prac dokładnie analizujemy stan techniczny dachu, w tym pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz występującą korozję. Jeśli stwierdzimy, że dach wymaga wymiany dachówek, dokonujemy niezbędnych napraw. Stosujemy najlepszy sprzęt renomowanych producentów, m.in. spalinowe myjki wysokociśnieniowe i agregaty hydrodynamiczne, a także używamy farb przemysłowych najwyższej jakości, które przeszły badania i posiadają stosowne certyfikaty.

W naszej firmie zatrudniamy doświadczonych pracowników, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu alpinistyki, dzięki czemu mogą wykonywać prace na dachach bezpiecznie. Wiemy, że jakość sprzętu i materiałów jest kluczowa dla osiągnięcia doskonałych efektów, które spełnią oczekiwania naszych klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w odśnieżeniu dachu, skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie wycenimy koszty usługi i wykonamy ją dla Ciebie.

Nasze usługi są dostępne od godziny 7:00 do 21:00, a działamy głównie na terenie województwa Śląskiego i Małopolskiego. Zlecenia powyżej 300 m² wykonujemy na terenie całej Polski.